HTML

 

آموزش HTML - قالب بندی متن

Html، برچسبهای زیادی برای قالب بندی متن، مانند برچسب نمایش برجسته و یا برچسب مورب، دارد. در زیر مثالهای زیادی برای شما وجود دارد:

آموزش HTML - برچسب های پایه HTML

مهمترین برچسب در HTML برچسب هایی هستند که سر تیتر ها ، پاراگراف ها و پرش به خط بعد را معرفی می کنند. بهترین راه یادگرفتن HTML کار کردن با مثال هاست.

آموزش HTML - عناصر HTML

پرونده های HTML فایل های متنی هستند که با عناصر HTML ساخته شده اند.عناصر HTML با استفاده از برچسب های HTML تعریف می شوند.

آموزش HTML - مقدمه

HTML مخفف زبان نشانه گذاری فرا متنی است، یک فایل HTML یک فایل متنی حاوی برچسب های کوچک نشانه گذاریست، بر چسب های نشانه گذاری به مرورگرهای وب بیان می کنند که صفحه را چگونه نشان دهد.