گوناگون

 

7 پیشنهاد برای رسیدن به اهداف زندگی

برای رسیدن به اهداف زندگی، مهم ترین چیز برداشتن اولین قدم ها است، حتما برای شما نیز اتفاق افتاده که شروع کار خود را به فردا و فردا موکول کنید. در ادامه چندین پیشنهاد برای رسیدن به اهداف بیان می کنیم.

ادعای تولید تبلت، توهین به شعور مردم است

 به گفت‌وگو با فرخ امیری، مدیرعامل شرکت‌های مادیران نشستیم، تا از وضعیت این شرکت، طرح شبنم، تولید تبلت ملی، و واردات با موجود تحریم ها بشنویم.

۴ روش برای بهبود کارایی مغز

آیا می توان از مغز کار بیشتری کشید؟ بری گوردون، پروفسور نورولوژی و علوم شناختی دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز جواب می دهد: بله! شاید بیشتر از آنچه فکرش را بکنید.