مشاهده و ویرایش اطلاعات استخدامی اکسترا وب

hr

برای ویرایش و تصحیح اطلاعات استخدامی خود، می توانید از این بخش استفاده نمایید.
برای ورود به صفحه ویرایش نیاز به کد رهگیری و کد ملی خود دارید.
در صورت فراموش کردن کد رهگیری خود، از این صفحه با مدیریت وب سایت تماس گرفته، و در خواست کد رهگیری جدید بفرمائید.
در صورتی که هنوز اطلاعات خود را برای اکسترا وب ارسال نکرده اید، پس از مطالعه اطلاعیه استخدام اکسترا وب ، برای استخدام ثبت نام نمایید.

خطاهای زیر را تصحیح کنید:
کد ملی:
کد رهگیری: